Steun ons

Manieren om te helpen

Word vriendin of vriend

Wilt u regelmatig iets horen over onze molens en werkzaamheden? Geef u via het formulier op deze pagina op zodat we u zodra er weer een nieuwsbrief verschijnt deze u kunnen toesturen.

Geef een eenmalige gift

Wilt u het onderhoud van onze molens eenmalig financieel ondersteunen? Schenk ons dan een eenmalige gift. Dat kan door uw gift over te maken op rekening NL51 RABO 0321 2471 32 t.n.v. Molenstichting voor het Gelders Rivierengebied, de Flank 6, 5301JS te Zaltbommel.

Word donateur

Wilt u het onderhoud van onze molens jaarlijks steunen? Wordt dan donateur van de Molenstichting voor het Gelders Rivierengebied. U kunt donateur worden voor minimaal € 25,00 per jaar. Geef u op als donateur via mailadres: info@molensrivierengebied.nl.

Een periodieke gift

Een periodieke gift biedt u extra aftrekmogelijkheden. Uw gift wordt in een overeenkomst vastgelegd met een looptijd van minimaal vijf jaar. Een keer per jaar maakt u een vast en gelijkmatig bedrag over. Voor periodieke giften geldt geen drempelinkomen of een maximaal aftrekbaar bedrag. Print het formulier onder aan deze pagina uit en stuur dat ingevuld naar ons: Molenstichting voor het Gelders Rivierengebied, de Flank 6, 5301JS te Zaltbommel.

Word sponsor

Ook bedrijven, instellingen en/of vermogende mensen kunnen ons helpen bij het onderhoud van onze molens. Ook dan helpt de ANBI-status voor een groter aftrekbaar bedrag. Het minimumbedrag is € 2.500 per jaar. Als u daar prijs op stelt, wordt u of uw bedrijf inclusief bedrijfslogo op onze website weergegeven. Geef u op als sponsor via mailadres: info@molensrivierengebied.nl.

Laat ons iets na

U kunt de molens van de Molenstichting voor het Gelders Rivierengebied ook blijven steunen als u er niet meer bent. Een mooie manier om uw binding met onze molens ook na uw dood zichtbaar te maken.

Met een erfstelling laat u in uw testament een deel van uw erfenis na aan de Molenstichting. Een andere mogelijkheid is het toekennen van een legaat. Met een legaat kunt u een geldbedrag of een ander deel van uw nalatenschap aan de Molenstichting vermaken. Een legaat wordt uitgekeerd vóór dat de rest van een erfenis wordt verdeeld. U kunt een erfstelling of een legaat regelen via uw eigen notaris.

De Molenstichting voor het Gelders Rivierengebied is culturele ANBI

Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI met 1,25 verhogen en als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Het RSIN nummer van de Molenstichting voor het Gelders Rivierengebied dat u daarvoor nodig hebt is: 4753501. Zie verder www.belastingdienst.nl/anbi.

Formulieren giften

Overeenkomst periodieke gift

Overeenkomst betalingsvolmacht periodieke gift

Word vriendin of vriend

Ontvang gratis onze nieuwsbrief!

De Achterste Hellouwse molen