Achterste Hellouwse molen en poldermolen Wadenoijen weer veilig aan de slag!

Sinds begin maart 2017 hebben de Achterste Hellouwse molen en de voormalige poldermolen Wadenoijen (in de Steendert) stil gestaan. Op 3 maart kregen we van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed het advies om 2 weken niet meer te draaien. Om de levensduur van molens te verlengen is het ontwerp van roedes in 2007 deelbaar gemaakt en konden de samen te stellen onderdelen voortaan beter thermisch verzinkt worden. Bij nadere berekeningen, na het breken van bouten elders, bleek vorig jaar dat deze constructie niet veilig was. Dat was speciaal het geval bij extra lange roedes zoals die in Hellouw en Ophemert. Het heeft helaas veel tijd extra genomen om tot een veilige constructie te komen.

Gelukkig zijn we nu wel zover en hebben we juli vorig jaar opdracht kunnen geven om voor de deelbare roede van Hellouw een nieuwe te laten maken. Gelijkertijd zijn de twee benodigde nieuwe roedes voor Ophemert besteld. Deze week worden de nieuwe roedes aangebracht  en kunnen onze molens weer veilig in gebruik genomen gaan worden.

Vanaf maandagmiddag 15 januari  zijn de beide molens officieel weer in gebruik genomen en kunt u vanaf nu weer deze beide molens weer draaiend bewonderen.