Donateurs

Hier vermelden wij, met dank voor de bijdrage, onze sponsors die het mogelijk maken om de molens in het Gelders Rivierengebied in stand te houden.

[logo’s]

De molenstichting voor het Gelders Rivierengebied heeft de ANBI- status. Deze is verleend per 5 december 2013 onder nummer 65722. Hierdoor kunnen giften door derden fiscaal worden afgetrokken.

Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI’s een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

We hebben op dit moment zeven molens in beheer. Bekijk ze hier.