Open dag restauratie wipmolens Hellouw

3527822_1_org

Onze beide wipmolens te Hellouw worden binnenkort gerestaureerd. Deze molens staan hier al vele eeuwen en zijn uniek in Gelderland! De eerste molens op die plek zijn al in 1572 door kruiend ijs verwoest. Tegenwoordig draaien deze molens nog geregeld, ze worden bediend door vrijwillige molenaars.

De molenerven met de nog aanwezige bakhuizen en schuren geven een goed beeld van de wijze waarop men vroeger op en rond de molens leefde. De bijzondere polderstructuur, inclusief sluizen en bruggen is nog helemaal aanwezig. De molens en sluizen(blafferts) zijn Rijksmonumenten , de bruggen en bakhuizen zijn gemeentelijke monumenten. Ondanks jaarlijks onderhoud is er nu de noodzaak van een grondige restauratie van beide molens en bijbehorende gebouwen.

Dankzij belangrijke bijdragen van de Provincie Gelderland , de Bankgiroloterij, De Rabobank West Betuwe en de Van Voorden Stichting en een eigen bijdrage kunnen we binnenkort beginnen met de restauratie. Onze Molenstichting en de molenaars zijn er zeer verguld mee dat deze organisaties ons hierin moreel en financieel steunen. Uiteraard zijn ook andere sponsoren nog van harte welkom. Het behoud van deze unieke cultuurhistorische monumenten is van groot maatschappelijk belang. We zullen er alles aan doen om de restauratie ook zoveel mogelijk op een duurzame wijze uit te voeren.

Na de restauratie zal in de Achterste Molen(langs de A15) een bezoekerscentrum worden gevestigd waar informatie over de streek en de bemalingsgeschiedenis van de dorpspolders verkrijgbaar is. Hierin is tevens de mogelijkheid voor het vestigen van een atelier voor een kunstenaar. Moderne technieken als een windaangedreven warmtepomp en gelijkstroom generator zorgen ervoor dat de molen in zijn eigen energie kan voorzien.

Wij nodigen u van harte uit voor onze open dag op zaterdag 10 mei. Tussen 11.00 en 16.00 uur zullen onze molenaars Petro van Doorne (Achterste Molen, Zeek 6) en Hessel de Ree (Voorste Molen, Zeek 5) u graag ontvangen en verder informeren. Op die dag is vooral ook de jeugd welkom, er zijn dan speurtochten uitgezet . Verder is er ook een Doe-boekje van De Hollandsche Molen waarin ze wegwijs worden gemaakt in de wondere wereld van de molens. Verder is er nog kunst te bewonderen en zal die dag muzikaal worden opgeluisterd door het plaatselijk mondharmonica orkest NEP.

Van harte welkom op 10 mei.

Ook zijn op 10 mei open de korenmolen de Vlinder te Deil, de poldermolen te Zuilichem en poldermolen de Marsch te Lienden.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
Jan van Rijnsbergen, secretaris van de Molenstichting voor het Gelders Rivierengebied.
Tel 06-51522272
Emailmolens@janvanrijnsbergen.nl