Goud

Een vroeg en diep laag
Augustus herfst en zomer
Wolken jagen af en aan
Ik ben de droom en ook de dromer
Goud en zilver op de volle maan
Mijn wieken wentelen gestaag

Gelijk Bach de wind stuwt door orgelpijpen
Vang ik voortdurend hijgend adem
En voel de tocht in alle kieren samen
De ochtendzon zijn messen slijpen
Een tasting van een derde vadem
Ik zal ’t vandaag wel schuimend ramen

Uitgedacht voor toekomst en verschiet
Oh trots trotseerd’ik menig eeuw
Waterwolf en neerlansdch leeuw
Redder van uw grondgebied

Aanschouw mij heden
Behoudt mij door al uw ijver en uw vlijt
Ik was ook ooit de toekomst
Van de verleden tijd

http://www.youtube.com/watch?v=ho9rZjlsyYY#t=251