Restauratie wipmolens Hellouw in volle gang

De restauratie van de wipmolens te Hellouw verloopt zeer voorspoedig. De Voorste en de Achterste molen en alle bijbehorende historische gebouwen en kunstwerken , zoals sluizen en bruggen worden in deze restauratie betrokken. Op dezelfde plaats werden de eerste Hellouwse molens in de 15 e eeuw gebouwd. Nadat al in 1574 de eerste molens door kruiend ijs zijn verwoest, zijn de huidige molens in 1864 gebouwd en zijn deze nu toe aan een restauratie.

Hiermee wordt een belangrijk cultuurhistorisch monument van de dorpspolder Hellouw, als onderdeel van het voormalige polderdistrict Tielerwaard in ere hersteld.

Na de restauratie wordt in de Achterste molen een bezoekerscentrum gevestigd waarbij alle informatie over de molens en het waterbeheer, nu en in het verleden, zichtbaar wordt gemaakt. Molenmakersbedrijf Berkhof uit Zwartebroek pakt deze grote klus deskundig en voortvarend aan. De afgelopen winterperiode zijn de werkzaamheden gewoon door gegaan. Het bovenhuis van de Achterste molen (langs A15) is volledig gedemonteerd en vervoerd naar de werkplaats. Hier zijn alle onderdelen gerestaureerd waarbij zoveel mogelijk gebruik is gemaakt van de oorspronkelijke materialen uit 1864.

Toelichting restauratiewerk.

De wipmolens bestaan uit een ondertoren(met woning) en hierop een bovenhuis dat draaibaar is voor plaatsing op de windrichting. De ondertoren is inmiddels hersteld. Deze ondertoren bestaat uit een stenen onderbouw en met hierop een toren van dikke eiken balken. De overgang van steen naar hout wordt gevormd door horizontale eiken balken (het ondertafelement). Deze balken waren voor de helft aangetast en zijn nu vervangen. Ook enkele opgaande balken van de ondertoren zijn deels vervangen. Sommige balken waren voor de helft ingerot!

Het zogenaamde bovenhuis van de Achterste molen is opgebouwd uit een raamwerk van heel dikke eiken balken met een doorsnede tot wel 0.50 m. Deze balken zijn door de tand des tijds soms gedeeltelijk ingerot of zelfs deels zelfs al gebroken. Hierdoor heeft het bovenhuis zijn stabiliteit verloren en is niet meer in staat de benodigde krachten over te brengen. Herstel vindt plaats met gebruik van de oorspronkelijke materialen. Als de balken te veel zijn aangetast vindt herstel plaats met kunsthars in de kleur van het gebruikte hout. De balken zijn met zogenaamde pen en gat verbindingen in en aan elkaar gemaakt. Waar dit nodig is worden die ook weer opnieuw aangebracht. Het monteren van het bovenhuis gebeurt op een plateau vlak bij de molen. Na het aanbrengen van alle verbindingen en verankeringen wordt het bovenhuis met een kraan op de ondertoren van de molen geplaatst.

Planning werkzaamheden.

Onlangs is gestart met het restaureren van de bakhuizen. Binnenkort worden de bruggen en sluizen hersteld. Deze werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit herstel van het metselwerk en het vernieuwen/vervangen van kozijnen en deuren. Vanaf medio mei is de andere molen, de Voorste Hellouwse molen, aan de beurt om gerestaureerd te worden. Deze molen is wel in wat een betere staat van onderhoud. Maar ook hier zijn diverse herstelwerkzaamheden plaats, ook bv het (deels) vervangen van een aantal balken in het bovenhuis. Bij deze molen wordt ook het bakhuis en een sluis gerestaureerd. Aannemer Berkhof zal het totale restauratiewerk voor 1 augustus van dit jaar afronden.

Het bezoekerscentrum.

De Achterste molen wordt na de restauratie niet meer bewoond. De molen wordt ingericht als bezoekerscentrum. Deze molen wordt vanaf juni intern volledig in de oorspronkelijke staat gebracht. Een werkgroep bestaande uit vrijwillig molenaars onder leiding van een deskundige maakt een plan voor de inrichting. In het bezoekerscentrum wordt in ieder geval ook ingericht met moderne communicatiemiddelen zoals een audiovisuele presentatie. Deze molen wordt ook voorzien van een moderne en duurzame verwarmingsinstallatie en verder zal ook aandacht besteed worden aan het opwekken van stroom met de molen zelf.

Wonen bij een molen.

Nabij de Achterste molen , aan de rand van het aangrenzende bos, is een bouwperceel beschikbaar. Hiertoe is het bestemmingsplan aangepast. Er kan een nieuwe woning in 1 bouwlaag worden gebouwd. Deze woning heeft een vloeroppervlak van 135 m2 en komt in de plaats van de molenwoning. De molenstichting wil dit perceel in erfpacht uitgeven voor een toekomstige bouwer. Inlichtingen hierover kunnen ingewonnen worden bij de secretaris van de molenstichting Jan van Rijnsbergen.(tel 06515 22272).

Rondleidingen op Nationale Molendag zaterdag 9 mei.

Zaterdag 9 mei kan een ieder de werkzaamheden in ogenschouw nemen. Op deze dag zijn onze vrijwillige molenaars vanaf 10.30 uur beschikbaar voor het geven van rondleidingen en toelichting op de restauratiewerkzaamheden. U bent dan in de gelegenheid om het werk van nabij te zien. Op deze dag zijn ook onze andere 6 molens open voor bezichtiging.

Voor nadere informatie: http://www.allemolens.nl