RESTAURATIE WIPMOLENS HELLOUW NADERT VOLTOOIING.

De restauratie van de Achtertste en Voorste Hellouwse is nagenoeg voltooid. De aannemer heeft zijn werkzaamheden feitelijk opgeleverd maar zal de komende paar weken hier en daar nog wat kleine werkzaamheden uit gaan voeren.

De restauratie is integraal en duurzaam. Beide molens zijn gerestaureerd samen met de bijgebouwen zoals bakhuizen, sluisjes en bruggen. Verder is ook veel aandacht besteed aan de oorspronkelijk vormgeving op en rond de molenterreinen. Zo is b.v bij de Achterste of Laaglandsche molen de voormalige grindweg terug gekomen en via de gerestaureerde brug aangesloten op het molenerf. Bij de Voorste of Hooglandsche molen is het eeuwen oude sluisje (‘blaffert’), dat al decennia lang in verval verkeerde, in haar oude luister hersteld.

Nu de restauratie vrijwel gereed is, is ook de inrichting van de Achterste molen tot bezoekerscentrum verder ter hand genomen. Dit is nog een omvangrijke klus die nog enkele maanden zal duren. De molen wordt intern aangepast en ingericht anno 1950. Verder worden innovatieve technieken toegepast om het energiegebruik van de molen en bijgebouwen zvm tot nul te reduceren.