Wipmolens Hellouw

Na ruim anderhalf jaar restauratiewerk  aan onze beide wipmolens in Hellouw willen we u hierbij van harte uitnodigen voor de ingebruikname van het complex.

Het betreft de Voorste- of Hooglandsche en de Achterse- of Laaglandsche molen met bijbehorende monumentale gebouwen en kunstwerken, gelegen in de gemeenten Neerijnen en Lingewaal. Deze wipmolens zijn uniek in hun soort in Gelderland. Ze staan al vanaf de 16 e eeuw op deze plaats en de huidige molens zijn de derde generatie na verwoesting door kruiend ijs in 1574 en branden in de 19 e eeuw. De restauratie is integraal en duurzaam uitgevoerd waarbij alle gebouwen en terreinen zijn betrokken. In de Achterste molen is thans een bezoekerscentrum ingericht waarbij de geschiedenis van de dorpspolder Hellouw wordt verteld en allerlei informatie over de molens in Nederland wordt gegeven. Deze molen wekt via een generator op het waterwiel stroom op en voorziet hiermee samen met enkele zonnepanelen in de benodigde energie voor verwarming en verlichting van het bezoekerscentrum.

De molenstichting, bestuur en molenaars, is er trots op dat zij deze restauratie heeft kunnen laten uitvoeren. Het geheel is mogelijk gemaakt dankzij subsidies en sponsorbijdragen van een groot aantal organisaties:

-De provincie Gelderland is d.m.v de Robuuste Investeringsimpuls de belangrijkste subsidient.

-De Bankgiroloterij verstrekt via de Hollandsche molen een grote bijdrage voor beide molens.

-Het coöperatief stimuleringfonds van de Rabobank West Betuwe betaalde de restauratie van de bakhuizen.

-De Van Voorden Stichting te Zaltbommel stelde een groot bedrag ter beschikking voor behoud van dit erfgoed.

-Het Bernard Bernard Cultuurfonds heeft eveneens een belangrijke bijdrage gegeven.

-De Gravin van Bylandt Stichting stelt via de Hollandsche Molen  eveneens een bijdrage beschikbaar.

Verder dragen via de beschikbare Brim-onderhoudsgelden bij, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed  samen met de gemeente Neerijnen. We zijn al deze organisaties hiervoor veel dank verschuldigd. Het geheel kon slechts worden gerealiseerd dankzij de inzet van ruim 5000 uur vrijwilligerswerk door onze molenaars en anderen voor de inrichting en verfraaiing van gebouwen en terreinen.

De Achterste molen werd grondig gerestaureerd.

achterste 11 achterste 8achterste 13 achterste 9

De voorste wipmolen werd ook onderhanden genomen, echter minder ingrijpend dan de achterste:

voorste 9 voorste 5 voorste 1 voorste 10

De officiële opening was op vrijdagmiddag 13 mei 2016,

Bestand 13-06-16 14 09 55
De molen zelf, die op Neerijnens grondgebied staat, werd geopend door de burgemeester van Neerijnen, Harry de Vries.
Bestand 13-06-16 14 09 15
Omdat het bruggetje de gemeente Lingewaal met de gemeente Neerijnen verbindt, werd de brug officieel geopend door burgemeester Loes van Ruijven-van Leeuwen (Lingewaal)

Bestand 13-06-16 14 10 43
De Achterste molen is weer in volle glorie te bewonderen!